Portal verbindt Ede met de wereld

Ede is sinds september trotse ‘gaststad’ voor een goudgekleurde zeecontainer, een portal van Shared Studios. Na een tijdje op het terrein van het World Food Center, is de portal net verplaatst naar het centrum van Ede (naast de schaatsbaan op het Raadhuisplein). Via de portal kunnen bezoekers contact leggen met circa 50 andere portals in onder meer Berlijn, Londen, Stockholm, New York, Los Angeles, Mexico, Gaza-Stad, Nairobi, Kabul en Amman. Bezoekers komen oog in oog met iemand anders op de wereld, live en op ware grootte. Het resultaat: een ervaring waarbij bezoekers aan beide kanten het gevoel hebben samen in een kamer te staan. De portal is een samenwerking van Ede en Wageningen en focust op de verbinding tussen de werelden van kunst, wetenschap en food in de regio. Cultuurmakers, ondernemers, jongeren en inwoners gaan met elkaar en met de wereld in gesprek. De ontmoetingen zijn telkens verrassend: er is tot nu toe muziek gemaakt in de portal, gebrainstormd over de rol van bedrijven in maatschappelijke opgaven als ‘gezondheid’ en er is samen gegeten in de portal (o.a. met mensen in Pennsylvania en tijdens het Nationaal Schoolontbijt met kinderen in Gaza). De portal trekt komende twee jaar rond door de regio Ede-Wageningen.

Bedrijventerreinen voor het eerst bijeen

Het was een bijzondere bijeenkomst op 18 november: voor de eerste keer kwamen vertegenwoordigers van alle bedrijventerreinen in gemeente Ede samen. Een hele club mensen bij elkaar. De voorzitters van alle bedrijventerreinenverenigingen en waren er. En van de terreinen waar (nog) geen vereniging is, waren er toch een of twee bedrijven aanwezig. Daarnaast was er een delegatie van het EBC (Edes Bedrijfs Contact) en de huidige parkmanager. Tot slot waren ook wethouder Willemien Vreugdenhil en verschillende ambtenaren van gemeente Ede erbij.

Doel van de bijeenkomst was om te verkennen hoe men denkt over samenwerking. Bijvoorbeeld het bespreken van onderwerpen die alle terreinen aangaan en raken. Om zo meer van elkaar te leren en voor elkaar te betekenen, maar ook richting gemeente en provincie.

Ook de rol die het EBC kan spelen bij het behartigen van de belangen van de diverse bedrijventerreinverenigingen kwam aan bod.


Besloten is dat het niet bij een eenmalig overleg blijft. Ondertussen denken betrokkenen na over hoe vaak zo’n overleg nuttig is en wie welke rol daarin kan nemen.

Ede het schoonst

Een jaar lang mogen we zeggen dat de winkelgebieden in Ede de schoonste zijn van heel Nederland. Ede is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezing Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019 van NederlandSchoon.

Ieder jaar maakt de organisatie Nederland Schoon bekend welke gemeente de schoonste winkelgebieden heeft. Ze hebben drie groepen: kleine, middelgrote en grote gemeenten. Ede is winnaar in de groep ‘grote gemeenten’. Tweede werd Zaanstad, derde werd Zwolle.


NederlandSchoon noemt verschillende punten waarop Ede goed scoort. Ze ondervroegen om daarachter te komen bezoekers van de winkelgebieden. Bezoekers zijn blij met de hoeveelheid beschikbare afvalbakken. Ook waarderen bezoekers het groen en de bestrating.


Ondernemers NederlandSchoon ging ook zelf op onderzoek uit. Ze vroegen bijvoorbeeld aan ondernemers hoe zij het winkelgebied ervaren: schoon of juist niet. En of ze denken dat een schoon winkelgebied meer klanten trekt.


Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe de verkiezing is verlopen? Kijk dan voor meer informatie op www.nederlandschoon.nl.

Starters maken fouten bij aangifte

Veel startende ondernemers maken in de eerste drie jaar fouten in hun belastingzaken. Dat meldt de Belastingdienst. Om starters beter op weg te helpen is er de pagina www.belastingdienst.nl/starters. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over regelingen, het doen van aangifte en de OndernemersCheck. Deze check helpt bepalen of u volgens de Belastingdienst een ondernemer bent. Verder vindt u er informatie over hoe u bijvoorbeeld btw terugvraagt die u over zonnepanelen heeft betaald. En u ziet welke aftrekposten er zijn.