Netwerken


ION

Iedereen aan het werk

Hoe trek je als bedrijf mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dat is waar netwerk ION om draait. De ION-deelnemers willen er niet alleen over praten, maar hun plannen daadwerkelijk in praktijk brengen. En daar is daadkracht voor nodig.

Direct een baan

In praktijk brengen: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch had ION een idee: in mei organiseerde het netwerk een banenmarkt voor iedereen die een baan zocht. Gert van Driesten, technisch directeur bij Bouwbedrijf Kreeft: “Er kwamen maar liefst 120 personen op af. De slogan was: ‘Werkt voor iedereen’. Deelnemers konden langs diverse organisaties in Ede en omgeving om te ervaren hoe het is om daar te werken.” En met resultaat: 30 van de 120 deelnemers hadden direct een baan. Anderen zijn in ieder geval in beeld, terwijl ze vaak onzichtbaar zijn in onze maatschappij.

Aan het werk blijven

De leden willen samen bereiken dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan én blijven. De groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is gevarieerd. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, zij-instromers, statushouders, mensen met een financieel tekort of een psychische of lichamelijke beperking. “Zij moeten niet alleen aan het werk gaan, we willen ze ook aan het werk houden”, legt Elias Helms, bedrijfsleider bij Werkreturn De Vallei, uit. Dat doet ION door actief naar de overheid te stappen en daar drempels weg te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om kosten. Helms: “De begeleiding van deze mensen doen bedrijven zelf, dat hoeft de overheid dan niet te doen. Zo neemt de kans van slagen toe.”

Verplicht mensen aannemen

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, zijn organisaties nodig. ION is nog lang niet uitgegroeid. Peter Broens is directeur van UPGRADE dat evenals ROC A12 deel uitmaakt van Christelijke Onderwijsgroep Vallei En Gelderland-Midden (COG): “Enerzijds zijn veel bedrijven door de Participatiewet verplicht om te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is voor ondernemers soms best lastig, want hoe werkt het? Anderzijds is er op de markt veel vraag naar personeel. Dat maakt het eenvoudiger om deze mensen aan het werk te krijgen.” Broens verbindt actief het onderwijs met de arbeidsmarkt. Toen enkele Syriërs hun VCA-examen niet haalden vanwege de Nederlandse taal, bedacht zijn team een oplossing. “De cursus, het lesmateriaal en het examen maakten we in het Arabisch. Toen slaagden de meesten wel. Daarmee kwam het besef: een kleine investering in tijd en geld dicht de kloof tussen wel of niet werken.” Volgens de ION-leden kun je beter een baan bij de medewerker zoeken, in plaats van een medewerker bij de baan. Soms is het mogelijk een baan op te splitsen in twee verschillende banen.

Van vooroordeel naar voordeel

Het bijzondere aan ION is dat er verschillende organisaties lid zijn. Zo is Jenneke van Dam zorgmanager bij ’s Heeren Loo. “Wij willen als zorgorganisatie samenwerken met andere sectoren, zodat mensen met een verstandelijke beperking hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Vanuit ’s Heeren Loo werken al mensen met een licht verstandelijke beperking, met begeleiding, bij reguliere bedrijven.” Toch is het niet voor elke organisatie makkelijk om de stap te zetten naar het aannemen van deze medewerkers. Daarom wil ION een training voor werkgevers aanbieden. Désirée Verver, recruiter-HR coördinator bij Toyota Material Handling: “De start is vaak het makkelijkst. Mensen aan het werk houden is lastiger. Wij weten elkaar te vinden bij problemen. Het is belangrijk dat je deze mensen niet dezelfde normen oplegt als andere medewerkers.” Helms is het daarmee eens: “Je gaat van vooroordeel naar voordeel. We kennen allemaal de vooroordelen over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar als je met zo iemand gaat werken, zie je pas de vele voordelen.”

De drempel wegnemen

Binnen het netwerk zijn ongeveer 20 leden actief. Zij zijn lid van allerlei organisaties. Maar het netwerk wil verbreden. Verver: “We willen het netwerk uitbreiden met nog meer verschillende soorten bedrijven en organisaties. Met elkaar geven we het handen en voeten.” Van Driesten: “De juiste begeleiding is belangrijk! Het kost tijd en energie. Wij begrijpen dat er een drempel is voor bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Samen willen we die drempel wegnemen.”