Actueel

Stadsvisie Ede nu ook online

De stadsvisie is een visie waarin de gemeente Ede kansen, opgaven, trends en ambities voor de stad Ede beschrijft. Mooie doelstellingen op het gebied van wonen, werken, recreatie, klimaat en meer. U kunt de stadsvisie online vinden: stadsvisie.ede.nl.

Visie, beleid en kaarten bij elkaar

In de online stadsvisie heeft u direct de noodzakelijke informatie bij de hand. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een gebied meteen de cultuurhistorische waarden opzoeken en de erfgoednota raadplegen. Deze service voorkomt dat u veel tijd kwijt bent aan het zoeken naar relevante en actuele beleids- en kaartinformatie.

Avond 'georganiseerde criminaliteit dichtbij' voor ondernemers

Ook in onze gemeente is sprake van georganiseerde criminaliteit. Criminelen maken hiervoor ook gebruik van legale bedrijven. Als ondernemer of winkelier kunt u slachtoffer worden. Hoe kwetsbaar bent u hiervoor? Tijdens de avond 'georganiseerde criminaliteit dichtbij' op 11 juni leert u hoe u verborgen criminaliteit kunt herkennen en wat u kunt doen als u ermee te maken krijgt. We organiseren deze avond samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en een aantal ondernemers. Minister Dekker van Rechtsbescherming is aanwezig bij deze avond.


Wilt u erbij zijn? Meldt u dan aan via www.ede.nl/veiligheidsavond


Programma


Georganiseerde criminaliteit dichtbij - 'Je gaat het pas zien als je het door hebt'

Datum: maandag 11 juni

Locatie: BIT Meet me, Galileïlaan 17, Ede


18.00 uur - Inloop met een hapje en een drankje

18.30 uur - Welkom en inleiding door burgemeester Verhulst

18.50 uur - Presentatie door BIT

19.00 uur - Els Prins (secretaris MKB Nederland) over landelijke en regionale ontwikkelingen en het MKB kan betekenen voor ondernemers

19.25 uur - Interview met Roy Verheij, (Silver Vast B.V.) over hoe hij ongewild betrokken raakte bij een geraffineerd drugslab

19.35 uur - Netwerkdiner

NEON - Netwerk Ondernemers

In maart was de start van NEON Food, het nieuwe NEtwerk ONdernemers in Food uit Ede en omgeving. NEON is een netwerk met focus op ondernemerschap en het leren van elkaar. Daarom organiseren we bijeenkomsten en nodigen we inspirerende sprekers uit, hebben we goede gesprekken en delen we kennis en ervaringen met een besloten groep van gemotiveerde food ondernemers. Ons doel is om gezamenlijk te zoeken naar de optimale keuzes voor een duurzamere bedrijfsvoering. NEON Food start in het kennishart van de Food Valley: Ede en Wageningen. Uiteindelijk kan het netwerk toegroeien naar een netwerk voor de hele regio FoodValley. Er zijn nu twee bijeenkomsten van NEON geweest. De derde bijeenkomst is gepland op 6 september. Meer weten over NEON of aanmelden voor de bijeenkomst? Kijk op neonfood.nl.

Achtergrond NEON

Ede huisvest meer dan duizend bedrijven die actief zijn in de waardeketen van agro & food: van pluimveehouders tot bakkers en van kennisinstituten tot verpakkingsbedrijven en transporteurs: al deze bedrijven dragen eraan bij dat de inwoners van Ede en ver daarbuiten dagelijks gezond eten op hun bord hebben. Deze bedrijven en instellingen hebben een onmisbare rol in de verdere ontwikkeling van de Ede, waar stad en platteland onmiskenbaar verbonden zijn en waar voedsel als speerpunt van beleid is omarmd. Hoe kunnen we ons voedsel en de productie daarvan nog gezonder en duurzamer maken? Hoe ontwikkelen we ons verder als voedselstad en als partner in de internationaal befaamde regio FoodValley? Hoe geven we ons voedselbeleid verder handen en voeten? Welke rol speelt het World Food Center hier straks in en welke rol kunnen lokale bedrijven spelen in het WFC? Allemaal opgaven en thema’s waar we alleen samen met ondernemers invulling aan kunnen geven.

Even voorstellen

Thomas van der Sleen - beleidsadviseur

"Economie is voor mij geen keynesiaans model, het is een speelveld waar ontzettend veel gebeurt.

En ik werkt vanaf april als beleidsadviseur in dat speelveld. Ik ga mij bezig houden met de kantoren en bedrijventerreinen in de Regio FoodValley, met dagrecreatie, Food&Veluwe, en nog veel meer. Ik kijk er naar uit om samen met de ondernemers te werken aan een sterke en duurzame economie in Ede!"