Nieuw in Ede

Producenten Organisatie Varkenshouderij
gevestigd in World Food Center

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is sinds 23 januari gehuisvest in de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede. Het collectief van varkenshouders fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en maakt zich sterk voor een goede marktpositie voor varkenshouders. Ook zet de POV zich in voor betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. De nieuwe locatie, ook bekend als het World Food Center, is de uitgelezen plaats voor de POV. Bedrijven en kennisinstellingen in voeding en voedselproductie nemen hier de komende jaren hun intrek.

Ingrid Jansen, voorzitter POV:

“In het WFC ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis te creëren en te delen. De POV is als vertegenwoordiger van primaire voedselproducten een belangrijke partij, omdat daarmee de gehele voedselketen is betrokken.”