Hoe regel ik het?


Een mooie gevel

Hoe regel ik het? Een mooi gevel

Het centrum van Ede verandert. Om het straatbeeld op te fleuren en daarmee leegstand tegen te gaan, is een mooie gevel belangrijk. Ook u als ondernemer kunt daaraan bijdragen. Met Street Art of groen maakt u uw gevel aantrekkelijk.

Gevel met Street Art

Een bijzondere manier om een gevel op te fleuren, is het gebruik van graffiti, oftewel Street Art. Xander van Soelen werkt bij Poppodium Astrant in Ede en draagt onder andere zorg voor de Street Art-aanvragen. Xander: “Veel ondernemers zijn bezig met hun imago en identiteit. Vaak beperkt zich dit tot de binnenkant van hun winkelpand. Maar sommige panden lenen zich uitstekend voor meer dan dat.”

Aandacht en zichtbaarheid

Xander brengt ondernemers en artiesten bij elkaar om een bijzonder kunstwerk van Street Art te creëren. “Ik ben een soort mediator en zorg dat artiest en ondernemer bij elkaar passen. Artiesten komen namelijk uit de hele wereld en de stijl van een artiest moet dan wel bij de ondernemer passen. Uiteindelijk levert het extra aandacht en zichtbaarheid op voor de ondernemer. We hebben zelfs al een hele route door Ede van plekken met Street Art. Veel mensen en toeristen vragen er speciaal naar”, vertelt een trotse Xander.

Wat moet ik regelen voor een Street Art-gevel?

Belangrijk bij het aanpassen van uw gevel is of het pand van uzelf, een andere eigenaar of van de gemeente is. Wanneer het van de gemeente is, kunt u een aanvraag bij de gemeente zelf indienen. Dit doet u bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, via de Omgevingsdienst De Vallei. Heeft uw pand een andere eigenaar dan uzelf of de gemeente? Overleg dan eerst met de verhuurder. Is het pand van uzelf, dan mag u direct aan de slag. Vraagt u bij Astrant om een Street Art-gevel, dan helpt Xander u bij de volgende stappen:


  1. In een eerste gesprek legt u uw wensen bij Astrant neer.
  2. Astrant werkt een eerste concept uit en overlegt met artiesten van over de hele wereld.
  3. Als er een match is met een artiest, komt deze met een offerte. U kunt ook zelf met een budget komen.
  4. De artiest maakt een eerste schets. Deze gaat diverse keren tussen u en artiest op en neer, totdat het perfecte resultaat is bereikt.
  5. De artiest begint met zijn kunstwerk op uw gevel!

Groene gevel

In Ede vergroenen we het centrum, bijvoorbeeld door bomen te planten in winkelstraten. Een groen centrum past bij de Veluwe en het is goed voor de biodiversiteit. Bovendien gaat groen hittestress tegen. Als ondernemer kunt u ook meedoen, namelijk met een groene gevel.

Wat moet ik regelen voor een groene gevel?

Wilt u uw pand verfraaien met een groene gevel, dan kunt u een plan in overleg met de gemeente uitwerken. De gemeente kijkt daarbij naar de wensen en de locatie in relatie tot het Beeldkwaliteitsplan Ede-centrum. Het Beeldkwaliteitsplan beschrijft en laat zien waar we naartoe werken en biedt een schat aan inspiratie. Het centrum van Ede wordt groener en daarbij wordt een dorpse sfeer gecreëerd, die past bij het Veluwse karakter van Ede. Wanneer u contact opneemt met de gemeente, zullen onder andere het gebruik van de openbare ruimte, de invulling van het gevelgroen, betrokkenheid van de (pand)eigenaar, kosten en het beheer en onderhoud van het gevelgroen worden afgestemd. Met als doel het realiseren van een groene gevel. Er hebben zich al enkele ondernemers gemeld en in oktober zal het eerste gevelgroen geplaatst worden.