ADHD2Go en Loopbaan2Go: op zoek naar de geschikte werkplek

#impactondernemen

ADHD2Go ondersteunt jongeren en volwassenen die hinder ondervinden van AD(H)D-klachten tijdens hun werk. In nauwe samenwerking met Loopbaan2Go wordt verder gekeken dan AD(H)D alleen, maar wordt het probleem omhooggehaald waarop mensen vastlopen in hun werk of studie. Het gezamenlijke doel van de initiatieven: mensen laten floreren op een werkplek die bij hem of haar past.

ADHD2Go en Loopbaan2Go bestaan nu zo’n zes jaar. Albert Jager is oprichter van beide bedrijven en inmiddels werken ze met z'n drieën: “In de aanpak combineren we deze twee bedrijven nog wel eens. De naam is in dat opzicht meer een formaliteit. We vinden het vooral belangrijk dat we mensen die vastlopen op hun werk of met hun studie kunnen helpen en begeleiden. Als je niet lekker functioneert dan is de oorzaak meer dan werk alleen. Door de initiatieven samen te binden pakken we deze samen aan. Naast praktijkervaringen met AD(H)D hebben we nu ook een extra specialisatie in huis gehaald. Het betreft hier om Hoogbegaafdheid en begeleiding van jongeren met en zonder AD(H)D en studie. Hierin heeft mijn collega Muriël zich gespecialiseerd. Daarbij werken we ook veel samen met werving- en selectiebureaus en het UWV. We geven mensen inzicht in het feit wat ze doen en waarom ze dat doen. Uiteindelijk is het doel om mensen daar te zetten waar ze horen.”

Bewustwording van persoonlijkheid

De cliënten die bij ADHD2Go of Loopbaan2Go terechtkomen variëren van jong tot oud. Soms via een huisarts, het UWV, of gemeentes en anderzijds via werkgevers of vanuit eigen initiatief. Samen met de cliënt gaan de coaches van ADHD2Go op zoek naar de kern van het probleem. “We kijken naar het hele systeem van de persoon en gaan samen op zoek naar de meest passende oplossingen, zodat de cliënt beter gaat functioneren. We pakken daarbij echt alles aan: zowel werk als privé. Indien nodig gaan we ook met de (werk)omgeving in gesprek. Het is prettig als je weet waardoor je vastloopt en het kan ook helpen om een partner, vader, moeder of ander contact hierin mee te nemen. We doen dit echter alleen als het bijdraagt aan een positief resultaat voor cliënt en omgeving. Veranderingen doen namelijk ook met je omgeving een hoop. Dit geldt ook voor werk. Uiteraard kan de conclusie ook zijn dat iemand niet op zijn plek zit en gaan we samen met de persoon op zoek naar werk dat wél past. We proberen de persoon te koppelen en begeleiden dan van daaruit verder. Dit doen we ook in samenwerking met een advocaat en jurist die mij helpen als het gaat om werk en toekomst. We zijn er dus voor cliënt en werkgever. ”

Mensen helpen vanuit ervaring

Dat Albert dit initiatief is opgestart komt niet volledig uit de lucht vallen. Juist vanuit zijn eigen ervaring wil hij mensen verder helpen. “Bij mij is er ADD gediagnostiseerd. Een diagnose kan veel verheldering brengen en puzzelstukjes vallen dan op hun plek. Vaak worden mensen met ADD bestempeld als sloom of lui. Zelf ben ik het daar niet mee eens. Vanaf het moment dat ik tot die ontdekking kwam wist ik dat ik anderen hiermee wilde gaan helpen en heb ik mij omgeschoold tot AD(H)D- en loopbaancoach. Zodoende is ADHD2Go tot stand gekomen. Met mijn overtuiging dat er meer gekeken moest worden naar iemands loopbaan, hebben we vervolgens ook Loopbaan2Go in het leven geroepen." Alberts ervaring met ADD helpt hem extra in de gesprekken met zijn cliënten. "Ik kan goed teruggeven wat iemand voelt. Ze hoeven het niet meer te zeggen of uit te leggen. Je moet het doorleefd hebben om het ten diepste te kunnen snappen.”

Openstaan voor verandering

Het proces wat een cliënt doorgaat is allerminst nuchter. Als door een bevoegde psycholoog diagnoses worden gesteld of diepgaande dingen aan de oppervlakte worden gebracht, zorgt dit voor de nodige verwarring. “Het is vaak een emotioneel proces. Wij helpen de persoon om inzicht te krijgen in zijn of haar kunnen. Een partner, vader of moeder kan hierin bijvoorbeeld ook onderdeel van de begeleiding zijn. Iemand kan door bij deze gesprekken aanwezig te zijn meer begrip krijgen." Het ‘label’ is volgens Albert geen doel op zich: “Als je goed functioneert is er in principe geen probleem, omdat je er geen last van hebt. Maar we zien juist dat het vaak bij het werk naar boven komt. Een andere groep die we veel over de vloer hebben zijn leerkrachten. Zij stellen de vraag andersom. Zij hebben kinderen in de klas met een indicatie en weten niet hoe ze er goed mee om moeten gaan. We laten hen inzien dat soms hele kleine veranderingen al een groot verschil maken. Door de juiste aandacht te geven kan een persoon zich goed ontwikkelen. En als dat gebeurt, dan word je interessanter voor een groep. Het openstaan voor veranderingen is dus van cruciaal belang.”

Iedereen gelukkiger

Op de vraag waarom dit initiatief zo belangrijk is heeft Albert een duidelijk antwoord: “Om iedereen veel gelukkiger te krijgen met zichzelf. Confronteren is niet altijd fijn, maar wel nodig. Alleen zo krijg je de waarheid boven tafel. Dat gaat uiteraard echt op een vertrouwelijke manier. Vanuit daar kunnen nieuwe stappen gezet worden die je als persoon ook echt gelukkiger maken. Daarnaast zijn we praktisch altijd bereikbaar. Soms voeren we een telefonisch gesprekje van vijf minuten met iemand en die persoon is dan ook echt weer geholpen. Vanuit hier kan de persoon weer verdere stappen nemen in zijn of haar ontwikkeling."

Plannen voor de toekomst

Albert en Muriël hebben grote plannen in de steigers staan als het gaat om de toekomst en inzicht in overzicht. “Eén van de dingen waar wij mee bezig zijn is mensen meer inzicht geven in hoe ze hun tijd indelen. Hiervoor draait en pilot, in samenwerking met Werkacademy in Ede. Voor mensen met AD(H)D is het realistisch plannen, prioriteren en dingen afmaken ontzettend lastig. Samen met hen bekijken we een week en maken we dit visueel zodat ze ermee aan de slag kunnen. Zo leren we mensen tijd inschatten, hoe ze hiermee om moeten gaan, maar ook dat ze op dingen terug mogen komen en eigen grenzen gaan stellen om meer rust in hun leven te brengen. Dit helpt hen om veel meer overzicht te hebben, realistisch in te schatten én dingen af te maken. Het geeft een algeheel gevoel van controle. van ADHD2Go en Loopbaan2Go worden zowel werknemer als werkgever gelukkiger.”

Albert Jager

Loopbaanadviseur, Re-integratieconsulent, Jobcoach, AD(H)D coach

image

Dit artikel delen