Kreeft, bouwen aan morgen

125 jaar ervaring met oog voor de toekomst

#impactondernemen

Bouwbedrijf Kreeft bestaat dit jaar 125 jaar. Wat begon met het metselen van waterputten is in de jaren uitgegroeid tot één van de bekendste en meest zichtbare bedrijven in onze regio. Een portret van de jubilaris met een voorliefde voor duurzaam bouwen, innovatie en sociaal ondernemen.

Regionaal werken

Maak een rondje door de regio en je komt zeker weten op meerdere plaatsen een bedrijfsauto of bouwdoek van Kreeft tegen. Het Edese bedrijf is met recht een regionale speler. En dat is niet voor niets, aldus Dirk Jan van den Brink. “Door regionaal te blijven werken scheelt dit aanzienlijk in reistijd voor onze collega’s, dit komt het werkplezier ten goede en zorgt ervoor dat we maximaal effectief zijn op de bouwplaats. Ditzelfde geldt voor het samenwerken met lokale partners en leveranciers. Daarnaast is het ook gewoon echt heel gaaf om in onze eigen regio werkzaam te zijn. We hebben allemaal gevoel en historie bij de gebouwen en bedrijven waar we voor werken. Zo hebben diverse oud-leerlingen meegewerkt aan de grootschalige verbouwing en uitbreiding van het Johannes Fontanus College in Barneveld, nu gebeurt dat opnieuw met de nieuwbouw van de Ruitenbeekschool in Lunteren. Deze herkenning versterkt het gevoel van saamhorigheid en trots, wat we binnen Kreeft erg belangrijk vinden." Vandaag bouwen aan de wereld van de generaties van morgen, dat is waar het bij Kreeft om draait. Dat uit zich op het menselijke vlak in het goed zijn voor elkaar en het investeren in werkgeluk en in het zakelijke vlak op eerlijk en duurzaam ondernemen.

Investeren in innovaties

Gert van Driesten: “Wij lopen voorop als het gaat om innovatie in de bouw. Al zijn we vaak te bescheiden om dat hardop te zeggen. Een goed voorbeeld is de bouw van ons eigen pand, wat opgeleverd is in 2020. Om dit zo innovatief en duurzaam mogelijk te doen hebben we intern een aantal werkgroepen opgericht die stuk voor stuk aan de slag zijn gegaan met circulair bouwen. Een groot deel van deze circulaire elementen hebben we ook daadwerkelijk toegepast. Hiernaast was in basis al gekozen voor het BREEAM-NL ‘Outstanding’ certificaat, de hoogst haalbare normering op het gebied van duurzaamheid wat we in mei 2021 in ontvangst hebben mogen nemen."

“Ons nieuwe pand is niet alleen een visitekaartje voor circulair bouwen, maar tevens een goede testcase voor vele andere innovaties. Onze ervaringen en bevindingen op dit vlak nemen we weer mee voor toekomstige projecten.”
Gert van Driesten

Gert: “De innovaties die niet zijn meegenomen in ons pand, omdat ze niet passend waren of nog teveel in een beginstadium, zijn niet voor niets onderzocht. We zijn hierdoor volledig up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen en hebben door dit onderzoek een netwerk opgebouwd waardoor we continu aangehaakt blijven. Dit is een groot voordeel voor onze huidige en toekomstige opdrachtgevers. Zo zijn we naast uitvoerder ook een gesprekspartner en adviseur als het gaat om deze thema’s." Al deze initiatieven en onderzoeken worden vastgelegd in onze circulaire “menukaart”. Dirk Jan: “Hierin is opgenomen wat er per oplossing nodig is aan investering, staan de voor- en nadelen op een rijtje en geven we aan welke beschikbare alternatieven er zijn. Deze menukaart is opgesteld door de interne werkgroep en wordt uitgerold binnen het hele bedrijf. Onze visie is dat binnen onze sector de mindset moet veranderen om alle uitdagingen op het gebied van de energietransitie en CO2-reductie haalbaar te maken." Dus ook extern draagt Kreeft graag deze boodschap uit. “Kennisdeling is een groot goed om samen verder te komen,” aldus Dirk Jan. Samen met andere ondernemers, experts en overheden worden deze kennis en ervaring gedeeld in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

“Kennisdelen en samenwerken is de enige manier om de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen.”
Dirk Jan van den Brink

Nieuwe pand Kreeft

Bouwbedrijf Kreeft op de Heestereng bevindt zich in overgang van de A12 naar de A30. Het in 2020 opgeleverde energieneutrale pand is een mooi voorbeeld van circulair bouwen. Het pand heeft onder andere Stroboxpanelen achter de losmaakbare keramische gevel en het casco is gemaakt van onbehandeld circulair staal. Bestaande materialen zijn hergebruikt, zoals de klinkers in de entree en de circulaire daktuin. Meer dan 50% van het kantoormeubilair is uit hergebruik.

Goede mensen zijn goud waard

Het werken aan toekomstgerichte oplossingen geeft blijk van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit sociale ondernemen uit zich tevens in het oog hebben voor het welzijn van medewerkers. Mens en Milieu gaan zo hand in hand. In de huidige marktomstandigheden is het een grote uitdaging om goed gekwalificeerde mensen te vinden. Vakmensen gaan met pensioen en nemen hun jarenlange ervaring mee. “Wij investeren graag en veel in het scholen en opleiden van bestaande én toekomstige collega’s," aldus Gert. “Niet alleen om zelf van te profiteren, maar ook om de hele bouwsector sterker te maken. Zo hebben wij doorlopend leerlingen en stagiaires in dienst. Daarnaast werken we in samenwerking met Bouwend Nederland aan het omscholen en opleiden van zij-instromers."

Social Return

Ook investeert Kreeft in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt extra inzet, met name op het vlak van sociale begeleiding door interne leidinggevenden. Dirk Jan: “Wij zien de impact van werkzaam zijn in de maatschappij op het leven van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het simpelweg “nuttig” zijn, het werken in een ritme en routine en de omgang met collega’s kan nét een zetje geven om iemands hele leven voorwaarts te brengen. Daar werken wij graag aan mee. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat dit extra begeleiding vraagt van de collega’s eromheen. Ook hier investeren we in, door het geven van handvatten en coaching."

Dolop.work

Om de administratieve kant van sociaal ondernemen op de arbeidsmarkt goed in te regelen, heeft Kreeft in samenwerking met Roseboomgroep een eigen detacheringsonderneming opgezet: Dolop.work. Deze schakel in social return zorgt voor extra verbinding en ontzorging en vergroot hierdoor de impact. Inmiddels is het werkveld van Dolop.work uitgebreid naar reguliere bemiddeling in de bouw- en technieksector. De basis blijft echter het aan het werk houden van de doelgroep en het tegelijkertijd ondersteunen van werkgevers bij het invulling geven aan social return investment.

Samen sociaal: de Kreeft Hike & Bike

Want sociaal ondernemen, zit bij Kreeft in het DNA. Het is inmiddels een vertrouwd gegeven in de ons regionale netwerk: de Kreeft Hike & Bike. Het jaarlijks terugkerende sponsorevenement, dat dit jaar alweer voor de 10de keer plaatsvond. Omdat dit tegelijk viel met het 125-jarig jubileum is er extra uitgepakt. Alle deelnemers werden voorzien van een set wieler- of wandelkleding met jubileumlogo. Het doel van de Hike & Bike is het samen in informele sfeer volbrengen van een sportieve prestatie en het inzamelen van sponsorgeld voor één of meer lokale maatschappelijke doelen. Dit jaar werd er maar liefst €32.000 opgehaald en verdeeld of meerdere goede doelen. En over goede doelen gesproken: komend jaar gaan bijna 25 Kreeft collega’s de Mont Ventoux beklimmen in het kader van de Tour du ALS. Het Kreeft Cycling team is een veelgeziene sportieve formatie op de wielerpaden in de regio en momenteel hard in training voor dit goede doel. “Hierbij komst alles samen: collegialiteit, energie en het samenwerken naar een hoger maatschappelijk doel. Zo bouwen we samen aan de toekomst van morgen.”, besluit Dirk Jan.

Dirk Jan van den Brink

Algemeen directeur

image

Gert van Driesten

Technisch directeur

image

Dit artikel delen