Edese Ondernemers Challenge

Een kickstart voor impactondernemen

#impactondernemen

“Impact maken voor mens, milieu of maatschappij én daarmee je geld verdienen...? Mag dat? Kan dat? Ja, natuurlijk mag en kan dat. En dat is een belangrijke reden waarom gemeente Ede het project de Edese Ondernemers Challenge ondersteunt.”
Hans Zomer, ondernemerscoach Edese Ondernemers Challenge

In de vorige editie van het Ondernemersmagazine is er al aandacht aan besteed: De Edese Ondernemers Challenge (EOC). Met de EOC wil gemeente Ede het impact ondernemen stimuleren en Edese (startende) ondernemers een zetje in de rug geven.

De EOC

De EOC vloeit voort uit de wens van de gemeente Ede om de ondernemersgeest van haar inwoners te prikkelen en bestaande ondernemers te stimuleren om van betekenis te zijn voor de lokale samenleving. De Ondernemers Challenge is vanuit Groningen “overgewaaid”, waar al driemaal met veel succes een Challenge georganiseerd is. Geïnspireerd door de successen aldaar is dit initiatief naar Ede gehaald. Het Groningse Buro Bries, organisator van de Groningse Challenge, wil dit programma uiteindelijk landelijk uitrollen. Met de drie jaar ervaring die is opgedaan in Groningen en de samenwerking met een lokale partner, ondersteunt Buro Bries een groep ondernemende Edenaren met het maken van impact. Kansrijke initiatieven worden concreet geholpen en ondersteund bij verdere ontplooiing. Projectmanager Floor Kuipers van Buro Bries brengt haar ervaring uit Groningen mee naar Ede en werkt hier nauw samen met ondernemerscoach Hans Zomer. Vanuit gemeente Ede zijn Peter van Koesveld en Jaco van Putten betrokken bij dit project.

Wat is het doel van de Challenge?

Het doel van de Challenge is een beweging op gang te brengen. Initiatieven hebben natuurlijk de tijd nodig om te groeien en hun impact te vergroten, maar de basis hiervan wordt gelegd tijdens de Challenge. In een relatief kort tijdsbestek krijgen lokale initiatieven de ondersteuning en financiering die ze nodig hebben. Op lange termijn gaat het erom Edenaren te laten zien dat ze met ondernemende houding van grote betekenis kunnen zijn in de lokale samenleving. Lokale ondernemers hebben meer invloed dan ze zelf vaak denken. Verbreding van het netwerk en ondernemersvaardigheden, maar ook een zak met geld die op de juiste plek belandt, zorgen ervoor dat de initiatieven zo veel mogelijk impact maken. Met recht een kickstart!

“Droom ervan dat iedere onderneming een maatschappelijke bijdrage levert en noem het idealistisch. Maak er een uitdaging van en het wordt realistisch.”

Training

De basis van de Challenge is een programma bestaande uit vijf trainingen. In deze Edese editie doen 15 ondernemers mee, elk met een eigen missie en visie.

De trainingen:

  • Impactdoelstelling
  • Marketing
  • Verdienmodellen
  • Pitchen
  • Vervolg na de Challenge

Elke training bestaat uit een interactieve workshop in de ochtend en in de middag een inspirerende lezing van een ondernemer. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Bij elke training hoort een huiswerkopdracht.

Coaching en netwerken

Tussen de derde en de vijfde training zijn er individuele coachingsgesprekken met professionele adviseurs. Waar loop je tegenaan? Welke kansen liggen er voor jou die jij misschien zelf nog niet had gezien? De organisatie van de Challenge heeft hiervoor een netwerk van (lokale) experts beschikbaar.

Ondernemersbuddy

Met deelname aan de Challenge krijgen ondernemers bovendien een sparringpartner toegewezen in de vorm van een ondernemersbuddy. Daarnaast leren ze gelijkgestemde ondernemers kennen en vergroten ze hun netwerk met relevante partijen. Na deze trainingsdagen gaan de ondernemers aan de slag met het schrijven van een projectplan. Dit format gaat dieper in op de criteria impact, draagvlak, ondernemerschap, schaalbaarheid en het gehalte “nieuw”. Deze vijf criteria zijn de belangrijkste punten waarop de EOC-organisatie, aangevuld met een team van experts, de projectplannen gaat beoordelen. In de prijzenpot zit €7.000,-. Dit wordt verdeeld over de vijf beste initiatieven in twee prijzen van €2.000,- en drie prijzen van €1.000,-.

Dit najaar vond de tweede workshop plaats, met als thema “marketing”. Het Edese marketingbureau De Indruk heeft de ondernemers uitgedaagd met onder andere vraagstukken over positionering, branding en de customer journey. In de middag heeft ondernemerscoach Hans Zomer een lezing gehouden over “het HALO effect”.

De Edese zussen Milka de Lange en Seraja Ruijterkamp willen per januari starten met 'Dagbesteding Bakje Geluk’. Deze dagbesteding laat mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn in de lokale horeca. Het doel? Geluk! Het Edese restaurant Eetkamer Lamens biedt “Bakje geluk” de mogelijkheid om op een dag waarop ze normaal gesproken gesloten zijn toch open te gaan zodat de dagbesteders koffie, thee en gebak kunnen serveren aan het winkelend publiek. Seraja: “Onze drijfveer om deze dagbesteding te openen is het maatschappelijk belang wat het met zich meebrengt om kennis te maken met het ‘onbekende’ over iemand met een verstandelijke beperking. Tevens willen wij ervoor zorgen dat mensen met een beperking plezier maken en zich geaccepteerd voelen in de maatschappij.”

“Wij willen heel graag bieden wat altijd mag en dat is geluk, gezelschap, acceptatie en uitdaging.”
Seraja Ruijterkamp & Milka de Lange

Floor Kuipers

Projectmanager

image

Hans Zomer

Ondernemerscoach

image

Wendy Kramer

Copywriter

image

Leendert Bos

Marketing specialist

image

Dit artikel delen