It runs in the family

Over de kracht van familiebedrijven in onze regio

In Nederland zijn ruim 275.000 familiebedrijven verantwoordelijk voor ruim 49% van de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Niet voor niets wordt “het familiebedrijf” dan ook de ruggengraat van de Nederlandse economie genoemd.

Familiebedrijven in de regio

In gemeente Ede zijn veel familiebedrijven gevestigd. Bekende namen, van generatie op generatie. Welke rol spelen zij in onze regionale economie? En welke lessen kunnen zij meegeven aan collega-ondernemers? Wij spraken met Thijs Wilts, stagiair gemeente Ede, over zijn afstudeeropdracht over regionale familiebedrijven en met Diderik van Gent, van Van Gent Autobedrijf, een familiebedrijf pur sang en daarmee één van de deelnemers aan het onderzoek van Thijs. In november 2020 is Thijs begonnen met zijn afstudeerstage bij gemeente Ede. Zijn afstudeeropdracht is tweeledig: het in kaart brengen van lokale familiebedrijven én onderzoeken hoe gemeente Ede meer verbinding kan vinden met deze ondernemers. In dit artikel lees je de bevindingen vanuit zijn opdracht, gestaafd met onderzoeksresultaten en gekoppeld aan de bedrijfsfilosofie van Van Gent.

Over Van Gent

Van Gent is officieel Toyota dealer met vestigingen in Ede en Veenendaal en werd in 1970 opgericht door de gebroeders Wim en Cor van Gent. Daarnaast hebben zij met Van Gent Lease een eigen leasemaatschappij voor alle merken. In de huidige directie zijn drie familieleden operationeel en financieel betrokken. Er werken meer dan 100 mensen.

Wat is een familiebedrijf?

Een bedrijf is een familiebedrijf als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet. 1. Meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie.

2. Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen.

3. Een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie.

Gemeenschappelijke deler: bedrijfsvoering en cultuur

Van de 12.000 ondernemingen in gemeente Ede, worden er zo’n 2.700 gekwalificeerd als familiebedrijf. Een aanzienlijk deel dus. Thijs: “Inmiddels is het mij gelukt een belangrijk deel van deze familiebedrijven in kaart te brengen. Dat is over het algemeen erg lastig, want de soort bedrijven staan in principe niet als familiebedrijf geregistreerd. Een groot aantal heeft meegewerkt aan mijn enquête en bij enkele bedrijven ben ik op bezoek geweest voor een achtergrondinterview. De resultaten uit mijn onderzoek zijn bijna een blauwdruk voor alle familiebedrijven die ik heb gesproken. Er zijn veel gemeenschappelijke delers als het gaat om bedrijfsvoering en cultuur”. Eén van de geïnterviewde bedrijven is Van Gent Autobedrijf. We nemen plaats in hun Edese showroom langs de A12 om eens verder te praten over wat deze gemeenschappelijke delers zijn en wat een familiebedrijf nu zo uniek en vooral succesvol maakt. Diderik: ”In een familiebedrijf vind je over het algemeen vooral veel geduld en vertrouwen. Wij denken op de lange termijn. Natuurlijk helpt het ook mee dat er weinig tot geen directiewisselingen zijn, dit zorgt er allereerst al voor dat er stabiliteit is en we niet met alle nieuwe winden mee waaien. Daarnaast hijgt er geen club van aandeelhouders in onze nek om snel winst en resultaat te boeken. Wij gaan voor relaties en continuïteit. Net zoals de generatie voor ons”.

De lange levensduur van familiebedrijven

Familiebedrijven kennen veelal een rijke historie. Het gros van de familiebedrijven in onze regio dateert van voor 1980.

Bron: analyserapport Familiebedrijvenenquête, Thijs Wilts, 10 mei 2021

Lange termijnvisie

Ook dat is een belangrijk aspect voor de stabiliteit van familiebedrijven: de voorgaande generatie(s). “Het is ons met de paplepel ingegoten, een beter voorbeeld kun je niet hebben”, aldus Diderik. “Wij zijn een platte organisatie. Geen managementlagen of een overdaad aan overhead. Korte lijntjes en daardoor snelle besluitvorming. Alle ervaringen uit het verleden kunnen we uit eerste hand meenemen voor de huidige beslissingen en koers. Dit draagt in hoge mate bij aan de stabiliteit. We maken geen gekke sprongen, maar durven tegelijkertijd wel te investeren. Hierbij kijken we altijd op lange termijn.” Van Gent Autobedrijf is Toyota dealer. Niet geheel toevallig is ook Toyota een familiebedrijf, opgericht in 1937 in Japan door Sakichi Toyoda. Daar, in het verre Oosten, is de loyaliteit aan het familiebedrijf nog sterker en vaak generaties lang. Diderik: “Toyota zet een koers uit voor de toekomst. Daarbij kijken ze zelfs nóg verder dan 10 of 20 jaar vooruit. Door deze filosofie lopen ze voorop als het gaat om innovatie, duurzaamheid én de betrokkenheid van medewerkers.”

Mensgericht werken

Want medewerkers maken het familiebedrijf. Uiteraard geldt dat in vrijwel iedere onderneming, maar in een familiebedrijf misschien nog wel meer. Diderik beaamt: “Wij willen dat onze medewerkers zich happy voelen, ze zijn onderdeel van de familie. Voor ons staat de medewerker echt op één. Dat is niet alleen een investering in het welzijn van onze collega’s, maar uiteindelijk ook in de uitstraling naar onze klanten toe. Wij werken bewust niet met de druk van provisies. Een klant moet zich gehoord en gerespecteerd voelen, zonder een push richting verkoop. Zo staan wij in de race; een eerlijk en betrouwbaar advies. Natuurlijk, we vinden het geweldig om een deal te sluiten, maar een gedegen advies geeft ons net zoveel voldoening. Wij zijn daarmee oprecht mensgericht en dus niet resultaatgericht. Dit betaalt zich op de lange termijn ook weer uit. In ons imago en in onze positieve verankering in de regio”.

Duurzaamheid

Een verantwoorde blik op de toekomst In het onderzoek van Thijs komt naar voren dat familiebedrijven gemiddeld genomen duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Dit onderstreept het “lange termijn denken”.

Bron: analyserapport Familiebedrijvenenquête, Thijs Wilts, 10 mei 2021

Wortels in de regio

De regionale verankering komt ook duidelijk naar voren in het onderzoek van Thijs. “Veel familiebedrijven hebben letterlijk hun wortels in de regio. Dat zie je terug in het zakendoen met lokale bedrijven en een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in sponsoring van sportverenigingen en lokale evenementen”. Diderik vult aan: “Ons netwerk in de regio is groot. We doen veel zaken met lokale ondernemers, we gunnen elkaar de handel en doen inderdaad ook veel in sponsoring. Ook hier geldt weer dat we daar geen winstbelang in zien. Natuurlijk, het zal zeker bijdragen aan onze naamsbekendheid, maar voorop staat dat we “goed willen doen” en lokale initiatieven ondersteunen. Zo kiezen we er ook voor om extra stageplekken aan te bieden, waar stageplekken juist schaars werden afgelopen jaar. Juist door nu toch te investeren in het opleiden van nieuw talent, willen we ons steentje bij te dragen om daar uiteindelijk misschien weer de vruchten van te plukken.

Investering in de toekomst

Dit is ook een beeld dat Thijs herkent vanuit zijn onderzoek. “Veel familiebedrijven, niet alleen in onze regio maar eigenlijk Nederland breed, gingen bijvoorbeeld in de bankencrisis van 2008 en recent tijdens de coronacrisis anti-cyclisch handelen. Waar reguliere ondernemingen op hun handen gingen zitten of zelfs drastisch snijden in uitgaven, deden veel familiebedrijven juist investeringen. Ook hier speelt het lange termijn denken, vertrouwen en het geduld een grote rol.” Familiebedrijven geven rekenschap van toekomstige generaties en de verantwoordelijkheid hiervoor. Uiteraard zijn er ook uitdagingen voor familiebedrijven. Het is vaak lastig een goede werk en privé balans te vinden. De emotionele betrokkenheid is groot. Maar, zo geeft Diderik aan, ook in dat opzicht kan men veel leren van de voorgaande generatie. “Die tijden waren toen sowieso anders, zes dagen in de week lange dagen maken was heel normaal. Tegenwoordig zoeken wij veel meer naar de balans.”

Wortels in de regio

De lokale verankering van familiebedrijven. Ook uit het onderzoek van Thijs blijkt deze regionale verankering. Ruim 60% van de familiebedrijven sponsort één of meerdere lokale initiatieven.

Bron: analyserapport Familiebedrijvenenquête, Thijs Wilts, 10 mei 2021

Bedrijfsopvolging in goede harmomie

Conflicten in de familie kunnen ook een hoop schade toebrengen. Bij Van Gent gaat alles al 51 jaar in uitstekende harmonie. “Dat heeft ook te maken met de soepele bedrijfsopvolging. Wim en Cor, onze voorgangers, hebben het stokje met vertrouwen door gegeven en het de nieuwe generatie op hun eigen wijze laten doen. Natuurlijk staan ze klaar met advies, maar gelukkig niet met ongevraagde bemoeienis. Wij, de huidige directie, zijn vooral ook heel blij dat ze nog steeds onderdeel zijn van ons bedrijf. We merken dat onze klanten en medewerkers dat ook prettig vinden, dat zij hier nog rondlopen. Het voelt vertrouwd en versterkt de charme van het familiebedrijf.” Familiebedrijven, ze spelen een belangrijke rol in onze hele economie en in de regio in het bijzonder. Het zijn ondernemers met een hoge mate van lokale bekendheid én betrokkenheid. Ze zijn generatie overschrijdend en verbindend. Met recht een duurzame ruggengraat van onze economie!

Familiewaarden als kernwaarden

Geheel passend bij de bedrijfsfilosofie van Van Gent Autobedrijf geeft ook het gros van de geënquêteerde familiebedrijven aan dat “Betrokkenheid, Continuiteit en Rendement” belangrijke kernwaarden zijn.

Bron: analyserapport Familiebedrijvenenquête, Thijs Wilts, 10 mei 2021

Diderik van Gent

Directeur Van Gent Autobedrijf, Vestiging Ede

Thijs Wilts

Student Bedrijfskunde aan de CHE.

Dit artikel delen