Bereikbaarheid Ede-West

Ben je werkzaam op bedrijventerrein Heestereng, Frankeneng of De Vallei? Dan ben je wellicht bekend met de knelpunten die er vanwege de drukte tijdens spitsuren zijn ontstaan. In samenwerking met het Edes Bedrijfs Contact (EBC) heeft de gemeente Ede een actieplan opgesteld, zodat Ede-West weer beter bereikbaar wordt.

Bas Tutert is als projectleider vanuit de gemeente Ede kartrekker van het hele project en weet dus van de hoed en de rand. “In 2017 gaf de toenmalige voorzitter van het EBC, Wim van den Brandt, aan dat de Galvanistraat niet goed doorstroomde en dat hier een oplossing voor moest komen. De gemeente had toen al wel studie gedaan naar knelpunten en had al subsidie vanuit de provincie gekregen, maar onder andere door de openstelling van de Koepeltunnel was het beeld weer veranderd. Toen hebben we gezegd: ‘Laten we dit samen met de ondernemers oppakken.’ We zijn daarin echt andersom te werk gegaan: niet wij als gemeente waren degenen die een plan voorlegden waar ondernemers iets van mochten vinden, maar het zijn de ondernemers zelf geweest die met oplossingen zijn gekomen. Daarbij hebben we wel externe adviseurs ingeschakeld om ondernemers te helpen om tot een actieplan te komen. In totaal zijn hier zo’n 60 ondernemers bij betrokken geweest.”

Belangenbehartiging vanuit de ondernemers

Jan van Santen, voorzitter van Bedrijventerrein FHV (Frankeneng, Heestereng, De Vallei) en bestuurslid van het EBC, is vanuit zijn rol betrokken geweest bij het opstellen van het actieplan. Vanuit het EBC vertegenwoordigt hij de stem van de ondernemers. “Samen met de uitvoeringsorganen van de gemeente en het externe bureau zit ik om tafel. Hier probeer ik de mening van de bedrijven naar boven te krijgen, zodat we met elkaar tot constructieve oplossingen kunnen komen. Op deze manier hebben we de belangrijkste problemen op de verschillende industrieterreinen vast kunnen stellen.”

Concreet actieplan

Tijdens de gesprekken met de ondernemers zijn alle knelpunten in kaart gebracht, zowel voor motorisch verkeer als voor fietsers en voetgangers. Vervolgens zijn ook de oplossingsrichtingen geschetst. Deze zijn bij externe adviseurs gelegd, zodat ze gevalideerd konden worden. Hier kwam een selectie van de beste oplossingen uit, die weer afgestemd is met de ondernemers. Uiteindelijk is er een concreet actieplan uitgekomen, dat momenteel in de uitvoeringsfase zit. Bas licht toe: “Als gemeente hebben wij de acties uit het plan in een planning gegoten. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, want daarmee krijg je grote bereikbaarheidsproblemen en ook financieel is dat niet haalbaar. Je kunt dan ook niet leren van de effecten van eerder genomen maatregelen. Daarom hebben we eerst de belangrijkste prio’s bepaald en deze weggezet in de tijd. Daarbij hebben we per project de details doorgesproken met de ondernemers die bij het betreffende punt in de buurt zitten. Inmiddels zijn zo’n vier projecten al afgerond.”

Openstellen Maxwelltunnel

Het eerste onderdeel dat werd aangepakt is de Maxwelltunnel, de bustunnel die onder de A30 doorloopt. Op dit moment mogen alleen lijnbussen deze tunnel gebruiken. Maar omdat er veel filevorming is richting de A30, is de situatie bij de tunnel aangepast zodat gemotoriseerd verkeer ook via deze route weg kan. In een uitgebreide proef wordt de Maxwelltunnel elke werkdag tussen 16:00 en 18:00 uur opengesteld voor verkeer in westelijke richting. Thijs Brugman is verkeersdeskundige en projectleider bij de gemeente Ede en uitvoerder van het bereikbaarheidsproject. “Het idee van het openstellen van de Maxwelltunnel is volledig uit de koker van ondernemers gekomen. Als wij zelf vanuit de gemeente aan de slag waren gegaan met oplossingen hadden we deze niet zo snel gekozen. De ondernemers hebben hierin dus een belangrijke rol gespeeld.” De huidige oplossing is een pilot, waarbij een nulmeting en eindmeting wordt gedaan. “Helaas is het verkeer door corona momenteel niet representatief, maar we hopen na de zomer de tunnel te kunnen openstellen. Als deze pilot een succes is kunnen we deze doorzetten.”

Schenker

Schenker draagt met het vele vrachtverkeer dat regelmatig het terrein op en af moet, bij aan de opstoppingen op de Galvanistraat. Ronald Verstegen, Directeur van Schenker in Ede, vindt het belangrijk om mee te denken over verbeterslagen die juist zijn bedrijf kan maken om de doorstroom te verbeteren. Schenker zit dan ook al vanaf het begin om tafel. En met resultaat. Schenker heeft al veel verschillende aanpassingen gedaan die hun steentje bijdragen. Ronald: “Eén van de dingen die we hebben aangepast is het verplaatsen van de toegangspoort voor ons verkeer, zodat er in plaats van één auto, drie auto’s kunnen voorsorteren.” Daarnaast heeft Schenker op vrijdag een eigen verkeersregelaar geregeld bij de ingang van het terrein. “Als vrachtwagens staan te wachten om het terrein op te komen gaat het verkeer alsnog inhalen en daarmee krijg je gevaarlijke situaties. De verkeersregelaar zorgt ervoor dat het verkeer aan beide kanten door blijft stromen en daarmee geleidelijker verloopt.” Security is een belangrijk onderdeel bij het op- en afrijden van het terrein van Schenker. Niet iedereen kan zomaar binnengelaten worden. “Zeker als er veel verkeer het terrein op moet, staat er al snel een lange rij. Om die reden hebben we een stuk automatisering toegepast. Met onder andere herkenning van paspoorten kunnen beveiligers sneller zien wie er binnenkomt en kan het verkeer beter doorstromen.” Een ander onderdeel dat voor overlast zorgde waren de buitenlandse chauffeurs die moesten rusten en soms dubbel geparkeerd stonden langs de weg. Daarvoor hebben we nu een eigen parking ingericht, op ons eigen, afgesloten terrein. Ze kunnen gebruik maken van onze sanitaire voorzieningen en hebben een goede plek om te rusten.”

Betere doorstroom en veiliger verkeer

Naast de Maxwell-tunnel en de Galvanistraat zijn er nog veel meer oplossingen doorgevoerd. Zo is de bushalte bij de Lorentzstraat weggehaald, waardoor het verkeer meer doorstroomt en is er een ‘groene golf’ gerealiseerd tussen de Galvanistraat en Dreeslaan, die verlengd wordt tot aan de A12 (Poortwachter). Daarnaast komt er een snelle fietsroute, zodat het aantrekkelijker wordt om met de fiets naar het werk te gaan. Thijs vult aan: “Als het aan ons ligt komt er een fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Lumièrestraat en bij de Galvanistraat-Lumièrestraat werken we aan een fietsveilige oversteek. Dit is onderdeel van de Noord-zuid fietsroute. Met deze maatregelen willen we het fietsverkeer faciliteren én stimuleren. Immers 40-60% van de medewerkers die met de auto komen, woont op fietsafstand. Door meer fietsers neemt enerzijds de filevorming af en anderzijds brengt fietsen ook veel andere positieve (gezondheids)effecten met zich mee.”

Betrokken ondernemers

Hendri Snetselaar, directeur van Snetselaar Constructive Ingenieurs, is één van de ondernemers die betrokken is geweest bij de aankomende reconstructie van het kruispunt Copernicuslaan/Galvanistraat, hét punt waar zijn medewerkers elke dag overheen komen. “Het probleem bij dit kruispunt is dat het vaak lang duurt voordat je over kunt steken. Verder is de verkeersveiligheid in het gedrang en ontstaat er filevorming richting het zuiden. Een verkeerskundig adviesbureau heeft een studie gedaan naar mogelijke oplossingen. De varianten die hieruit kwamen zijn aan mij en andere ondernemers voorgelegd. Mijn persoonlijke voorkeur lag bij een rotonde, maar waarschijnlijk wordt er gekozen voor een bredere middenberm. Toch ben ik tevreden hoe het proces verloopt. Als een oplossing anders is dan ik zelf voor ogen had kan ik die slag prima maken. Als het deskundig is en ik weet dat het goed onderbouwd is met aanvullend onderzoek, kan ik daar goed mee leven. De praktijk laat straks zien of het een goede keuze is geweest. Ik vind het fijn dat de gemeente zo betrokken is.”

Waardevolle samenwerking

De samenwerking tussen de verschillende partijen wordt positief ervaren door zowel de gemeente als de ondernemers. Thijs: “Ik ervaar de samenwerking met ondernemers als positief. Zeker bij het project Copernicuslaan/Galvanistraat heb ik veel 1-op-1 gesprekken gevoerd. Hierdoor krijg je goed het probleem goed in beeld en hoor je rechtstreeks hoe de werknemers het ervaren. Of het nu gaat om automobilisten, chauffeurs of fietsers: je voelt wat er allemaal leeft. Sommige dingen hadden wij als gemeente niet scherp.” Bas vult aan: “Het EBC is een vaste partner aan tafel. Wij vertellen hoe het proces loopt en vragen hen om input. Het EBC verspreidt de dingen die wij teruggeven vervolgens weer naar de ondernemers. Ze zijn daarmee een belangrijke partner voor de communicatie.” Jan kan de fijne samenwerking beamen: “De Gemeente Ede is goed bezig. Wij voelen ons gehoord; we kunnen ons verhaal kwijt. Er is nu heldere communicatie. Zelf heb ik ook korte lijnen met de gemeente en dat schakelt fijn. Dingen worden heel kordaat opgepakt. Uiteraard snappen wij ook dat dingen tijd nodig hebben vanwege vergunningen en dergelijke, maar we hebben echt de mogelijkheid om ons geluid te laten horen.” Ronald en Hendri voelen zich als ondernemer zelf ook gehoord: Ronald: “We hebben een aantal sessies meegepraat en die heb ik als zeer prettig ervaren. Zeker omdat wij een onderdeel van het probleem zijn vind ik het fijn dat we de kans krijgen om mee te denken in oplossingen. We ervaren daarin ook waardering vanuit de gemeente.” Hendri voegt toe: “Er is een prettige communicatie met de gemeente Ede. Ik vind het fijn dat de gemeente er aandacht voor heeft. Via de mail krijg ik regelmatig vragen en daar geef ik reactie op. Ik heb namelijk medewerkers die dagelijks het terrein op- en afrijden, dus we hebben dagelijks met de knelpunten te maken. Ik wil mijn medewerkers ook graag tevreden houden. En op deze manier kan dat zeker. Wij hebben hier het motto: ‘Voor elk probleem zijn minimaal 10 goede oplossingen.’ En dat is wat nu in de praktijk wordt gebracht."

Deel dit artikel