Aan tafel met…

Claass.it en Cycloon Post fietskoeriers over de menselijke maat in ondernemen

Samen in gesprek: kennisdeling en inspiratie

In deze editie van het Ondernemersmagazine starten we met een nieuwe rubriek: “Het Rondetafelgesprek”. We gaan in gesprek met twee ondernemers uit compleet verschillende branches, maar met een grote gemeenschappelijke deler. Wat dat is, verschilt per editie. Het is in ieder geval altijd een onderwerp dat veel ondernemers raakt, kan inspireren of motiveren om er zelf mee aan de slag te gaan. Juist door dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven te belichten komen de mooiste gesprekken én inspiratie voor collega-ondernemers naar boven.

Het beeldscherm als ronde tafel

We trappen af met Arie de Bruin van Claass.it en Ivo Noij van Cycloon Post & fietskoeriers, beide zijn ondernemend in hart en nieren en combineren dit met een grote drijfveer voor het bouwen aan duurzame, sociale relaties. De ronde tafel is, om begrijpelijke redenen, vervangen door Microsoft Teams. Deze fysieke afstand bleek gelukkig geen spelbreker voor de interactie. Het werd een openhartig gesprek met veel interesse, enthousiasme én herkenning aan beide kanten. En juist deze wisselwerking en kennisdeling tussen ondernemers is de reden dat we met plezier van start zijn gegaan met deze nieuwe rubriek.

Onverwachte raakvlakken

ICT en fietskoeriers, meer uiteenlopende branches zijn haast niet denkbaar. Toch zijn er ook zo al veel raakvlakken te vinden. Het bieden van service en oplossingen voor de klant, of zoals Arie de Bruin zegt “kleine geluksmomentjes”. Deze vallen of staan met de inzet van werknemers, het menselijk contact.

Over Cycloon Post & Fietskoeriers

“Cycloon is dé groene en sociale bezorgexpert. Geboren uit passie voor fietsen en het milieu, worden post en pakketten door heel Nederland bezorgd. Op de fiets, aangedreven door bruine boterhammen.”

Sinds 1 september is Ede een prachtig bedrijf rijker: Cycloon Post & Fietskoeriers. Aan de Nieuwe Kazernelaan, ook wel bekend als de oude Heidebrouwerij, openden zij hun deuren. De fietskoeriersvestiging wordt actief ondersteund vanuit het programma Levendig Centrum van gemeente Ede en richt zich er onder meer op producten van Edese centrum-ondernemers met een same-day delivery bij de consument te bezorgen. Cycloon bezorgt zo’n beetje alles, behalve hele grote dingen, zoals een bank of een piano.

Cycloon heeft een aantal jaar geleden het platform Fietskoeriers.nl opgericht. Dit platform werkt inmiddels samen met 20 collega-fietskoerierbedrijven en is actief in meer dan 30 steden, waaronder nu dus Ede.

Op de planning staat de Edese fietskoeriervestiging uit te breiden met een postvestiging. In totaal heeft Cycloon 23 postvestigingen door heel Nederland. Er werken 650 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 60% van elke euro aan omzet wordt weer sociaal en duurzaam geïnvesteerd. Ivo Noij, accountmanager

De afstand verkleinen = sociale impact vergroten

Beide organisaties werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren, die moeite hebben om aan te haken, bijvoorbeeld vanwege een aandoening in het autistisch spectrum. Zij blijken vaak juist de talenten te bezitten die het werken in de ICT of systematische postverwerking nodig heeft. Maar ook vijftigplussers, met een hele andere problematiek, vinden via deze weg een nieuw pad.

De uitdagingen van sociaal ondernemen

Claass.it en Cycloon ‘vinden’ deze mensen met behulp van de Gemeente, Werkkracht en het Werkgeversservicepunt en in sommige gevallen ook via klanten. Natuurlijk is het niet alleen een juichverhaal, benadrukken Arie en Ivo. “Het werken met mensen met uiteenlopende problematiek biedt ook uitdagingen, vooral op het vlak van sociaal contact. Toch voert het positieve de boventoon. Oók richting klanten. Zij geven juist vaak aan dat ze gehecht raken aan degene die voor hen aan het werk is." De grootste uitdaging en tegelijk het grootste plezier is voor Arie het vinden van de juiste match. “Het gebeurt niet zelden dat de klant één van onze IT-ers in eigen dienst wil nemen”, aldus Arie. De enkele keer dat het onverhoopt niet klikt, blijft Arie pal achter zijn mensen staan. “Dit blijkt dan niet de juiste klant voor ons profiel te zijn, ik bescherm mijn mensen altijd. Juist deze veiligheid hebben zij nodig om te kunnen groeien.” Arie: “Inmiddels is er zelfs een wachtlijst ontstaan vol mensen die popelen om aan de slag te gaan in de IT. In mijn hart is er onbeperkt plaats voor deze werknemers, maar dat betekent dat ik schaalvergroting moet gaan toepassen op mijn bedrijf. Voor die uitdaging sta ik nu.”

“Wij geloven in de kracht van mensen om het verschil te maken en zijn echt een mensgericht ontwikkelbedrijf. Door het iedere dag beter te doen dan de vorige kunnen we de wereld samen een beetje mooier maken. Wij kijken niet naar iemands beperkingen, maar naar iemands kunnen. Door dit te stimuleren zie je mensen groeien. Deze impact gaat verder dan werk alleen, we halen mensen vaak uit een sociaal isolement. Ze voelen zich verbonden met collega’s en durven daardoor ook privé stappen te zetten. Daar doen wij het voor” Ivo Noij, Cycloon Post & Fietskoeriers.

Meten is weten waar je het voor doet

Bij Cycloon werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met name op de postverwerking en bezorging. Zij worden intensief begeleid door teamleiders, veelal met een pedagogische achtergrond. In principe staan deze collega’s dus niet altijd direct contact met de klant. “Toch vinden wij het essentieel dat klanten weten wat zij, door hun opdracht, betekenen voor deze mensen”, aldus Ivo. Bij elke offerte wordt dan ook een impactanalyse mee gestuurd. Door middel van verschillende parameters wordt heel concreet aangegeven wat er met de opdracht wordt bijgedragen. Bijvoorbeeld het aantal mensen met sociale banen dat met het postvolume aan het werk wordt gehouden. Maar ook hoeveel CO2 uitstoot er bespaard wordt door voor Cycloon te kiezen.

OVER CLAASS.IT

“Claass.it stelt zich tot doel de beste sociale ICT gebruikers ondersteuning te bieden. De stem van de ICT gebruiker klinkt nergens zo luid als bij een Claass.it servicedesk.”

Claass.it is al ruim 10 jaar een bijzondere speler in de wereld van ICT. Een wereld waar het draait om bits, bites, applicaties en systemen. Claass.it-ers spreken deze taal als geen ander, maar brengen er tegelijkertijd een stuk menselijkheid in aan. De klinkende referenties op de website spreken voor zich: all-round, pragmatisch, betaalbaar en vooral met gevoel voor de klant. Het team van Claass.it, bestaande uit zo’n 6 tot 10 vaste medewerkers en een flexibele pool met direct inzetbare ICT-ers, zet zich dag én nacht met hart en ziel in. Arie de Bruin, eigenaar

Het verschil maken voor mens én milieu

Binnen beide bedrijven is de intrinsieke motivatie voor sociaal en duurzaam ondernemen hoog. Het verschil maken in een mensenleven. Arie en Ivo zetten beiden hun eigen ervaring en talenten hier met hart en ziel voor in.

“Wij stellen de mens centraal. Onze werknemers, door ze perspectief te bieden en onze klanten door complexe materie simpel te maken waardoor zij weer verder kunnen” Arie de Bruin, Claass.it"

Bij Cycloon staat naast de mens ook het milieu centraal. Dit vertaalt zich in de eerder aangegeven impactanalyse bij een offerte. Het zo laag mogelijk houden van de CO2 uitstoot wordt onder andere mogelijk gemaakt door de fietskoeriers. Hun brandstof: een bruine boterham. In 2019 is er maar liefst 770 ton CO2 bespaard door op de fiets en met groengasauto’s te bezorgen (ten opzichte van een reguliere bestelbus). Ter vergelijk: dit staat gelijk aan 46 dagen non-stop douchen.

Sociaal en duurzaam ondernemen, hoe commercieel kun je dan nog zijn?

Bijna iedereen zal beamen dat deze vorm van duurzaam ondernemen, voor mens en milieu, hartverwarmend is en zelfs “the right thing to do”, maar hoe verhoudt het zich in commerciële zin tot beide branches, waarin marges klein zijn en prijzen onder druk staan? Arie: “Het klopt dat de IT markt te maken heeft met grote spelers en kleine marges. Wij richten ons echter op een specifiek soort klant. Ondernemers met maximaal 20 werkplekken, in de Foodvalley regio. Ook ZZP-ers vinden in ons een goede partner. Ons onderscheidend vermogen is het feit dat we eigenlijk dag en nacht bereikbaar zijn en de klant centraal stellen. Wij rusten niet voordat de klant weer probleemloos aan het werk kan”. Ook Ivo herkent dit. Doordat Cycloon gebruik kan maken van een eigen uitgebreide pakketten- en postnetwerk kunnen ze op grote schaal werken en daardoor lokaal scherpe tarieven blijven aanbieden. De bijbehorende voordelen van schone steden en sociale werkvoorziening werkt, ondanks of misschien wel juist in deze tijd, als extra motivatie om met Cycloon in zee te gaan.

Ondernemen in tijden van corona

En daar zijn we dan bij waar we in deze tijd niet om heen kunnen: ondernemen in tijden van corona. Hoe gaan beide ondernemers om met de coronacrisis? Arie: “de coronacrisis heeft in algemene zin geen positieve invloed op sociale samenwerking. De mens verdwijnt veelal achter een scherm. Ook zien wij dat het financieel gezien veel ondernemingen narigheid brengt. Gelukkig kunnen wij een deel van de zorg wegnemen door bijvoorbeeld thuiswerkplekken snel te realiseren. Door de IT probleemloos te faciliteren dragen wij zo ons steentje bij aan de business van onze klanten”. Ivo: “Ook wij zien om ons heen dat bedrijven en ondernemingen in zwaar weer verkeren. Aan de andere kant worden er juist meer pakketten verstuurd. Ook de same-day-delivery voor en door winkeliers richting consument neemt een vlucht in positieve zin. Wij helpen zo ondernemers die in hun fysieke winkel de aanloop en aankoop fors zien teruglopen”.

Tot slot, welke lessen willen Arie en Ivo Edese ondernemers meegeven?

Arie: “Wees niet te bang, als het gaat om het aannemen van nieuw personeel. Laat niet het CV het vertrekpunt zijn, maar juist de mens. Laat je hier in verrassen door de mogelijkheden en het perspectief dat je iemand kunt bieden. Het geeft een enorm geluksgevoel door iemand weer op weg te helpen en te zien opbloeien”. Ivo sluit zich hier volledig bij aan: “Durf dingen echt anders te doen. Duurzaam en sociaal, het kan. Onze missie is om de bezorgmarkt in beweging te brengen, zodat deze schoner en socialer wordt. Ken je intrinsieke motivatie, weet waarvoor je staat en blijf bij jezelf. Als het van binnen uit komt, ben je veel meer gemotiveerd om maatschappelijke impact te creëren. Zet je wensen om in pragmatische doelstellingen voor de lange en korte termijn en go for it!”

Napraten of eens sparren met Arie en/of Ivo?