Waarom Food?

door Jan Pieter van der Schans | Wethouder economie

Ede profileert zich als voedsel-gemeente. We liggen in de regio Foodvalley. We werken aan het World Food Center, er wordt gebouwd op het Food & Businesspark en we hebben als gemeente een integraal voedselbeleid. Ik krijg wel eens de vraag van ondernemers: moet dat nou? Al dat Food en voedsel? Mogen er soms geen ondernemers meer zijn die niks met voedsel van doen hebben? Dit Ondernemersmagazine over Food is een goede gelegenheid om die keuze voor voedsel nog eens toe te lichten. Voor alle helderheid: natuurlijk mogen er in onze gemeente ondernemingen zijn die helemaal niets met voedsel van doen hebben. Sterker nog: daar zijn er heel veel van en die bedrijven verdienen over het algemeen een prima boterham. Tegelijkertijd is onze keuze voor Food ook een zeer bewuste. Onze regio heeft een sterke agrarische traditie. In de Gelderse Vallei wordt van oudsher veel geboerd. Hoewel de aantallen boeren sterk afnemen, is de agrarische sector ook in 2021 nog altijd enorm sterk. Er is een hele keten van bedrijven ontstaan die gemeen hebben dat ze werken aan innovatieve landbouw en innovatieve voedselproducten. Voeg daarbij de onderwijs- en kennisinstituten van wereldformaat en je hebt een economische pijler van formaat. Ik vind het dus niet zo gek dat we die Food-sector in de regio willen behouden en versterken. De landbouw is volop in transitie en onze voedingspatronen zullen ook stap voor stap gaan veranderen. Dat levert veel uitdagingen, soms zorgen en hoofdbrekens, maar zeker ook economische kansen op. Hoe kunnen we voor al die miljarden bewoners van de aarde voldoende voedsel verbouwen? Hoe doen we dat duurzaam? Hoe verminderen we het afval? Hoe maken we de landbouw circulair? Aan het formuleren van een antwoord op deze vragen wordt dagelijks gewerkt in Ede en omgeving. Door ons consequent te blijven profileren als dé voedselgemeente en de foodregio, zijn we in staat die economische kansen te verzilveren. En daar profiteert iedereen van.