Bedrijventerrein De Stroet als pilot voor duurzaam en circulair ondernemen

De Stroet: een bedrijventerrein in Lunteren, waarin de ondernemers betrokken zijn met elkaar en waar de samenwerking groot is. Dé ideale plek voor gemeente Ede om gezamenlijk met ondernemers een pilot te starten die zich richt op het verduurzamen van bedrijventerreinen. William van Heerdt is als bestuurslid van ondernemersvereniging De Stroet nauw betrokken en heeft in samenwerking met de aangesloten ondernemers, de gemeente Ede en de Rabobank al verschillende initiatieven opgezet.

Saamhorigheid als basis

Gemeente Ede wil de vele bedrijventerreinen in de gemeente graag duurzamer maken. Op De Stroet bevinden zich zo’n zeventig bedrijven, die grotendeels in de bouw, automotive en (installatie)techniek werkzaam zijn. De keuze om juist op dit bedrijventerrein een pilot te draaien is volgens Peter van Koesveld zeer bewust. “We zien dat De Stroet erg georganiseerd en betrokken is. De ondernemersvereniging leeft en bedrijven zijn bereid om mee te doen aan nieuwe initiatieven. Dat gaf ons het vertrouwen dat op deze plek mooie nieuwe initiatieven konden ontstaan.” William beaamt deze betrokkenheid en goede samenwerking op het terrein. Een goed voorbeeld daarvan is de open dag in mei van dit jaar. “Vanuit de ondernemersvereniging hebben we een spectaculaire open dag georganiseerd waar de meeste bedrijven op De Stroet aan hebben meegedaan. Er waren allerlei activiteiten: van een helikoptervlucht en timmeren bij een bouwbedrijf, tot het draaien van een kraanauto bij een transportbedrijf. De opkomst was zó groot, dat we ’s ochtends al extra weilanden nodig hadden om alle auto’s van de bezoekers kwijt te kunnen. Dat laat zien hoe groot de betrokkenheid is. Deze samenwerking is een prima basis om meer plannen en initiatieven gezamenlijk op te pakken.”

Gratis duurzaamheidsscan voor elk bedrijf

De pilot begon met een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd door de Rabobank met de ondernemersvereniging, waarbij ook de gemeente aansloot. William vertelt: “We hebben met elkaar gebrainstormd en hebben vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Een duurzaamheidsscan was één van de uitkomsten van de brainstorm.” Peter vult aan: “Vervolgens hebben we bureau Innax in de arm genomen, die de scans uitvoert bij geïnteresseerde bedrijven. De gemeente betaalt hierin mee, vanuit de provincie is er subsidie beschikbaar gesteld en als bedrijf betaal je een kleine bijdrage. Vervolgens komt er een rapportage met concreet advies uit waar je als bedrijf mee verder kunt. Als gemeente benaderen we daarnaast ook bedrijven één op één om verder te praten over duurzaamheid en ze enthousiast te maken voor de scan.”

Gezamenlijk afval inzamelen

Eén van de concrete duurzame acties die gerealiseerd wordt vanuit de ondernemersvereniging is het gezamenlijk ophalen van afval. William: “Tijdens de brainstorm kwam er van alles naar boven, waaronder het gezamenlijk inzamelen van afval. Momenteel regelt elk bedrijf dit zelf en zijn er wel vijftien verschillende bedrijven die afval ophalen op het bedrijventerrein. Dat is natuurlijk niet efficiënt en erg omslachtig. Bovendien kost het voor iedere ondernemer afzonderlijk meer geld dan wanneer je dit collectief oppakt en rijden er onnodig vrachtwagens rond op het terrein. Door dit gezamenlijk op te pakken slaan we een grote slag in duurzaamheid.” Uiteraard is dit niet het enige idee dat werkelijkheid is geworden. William: “Ook zijn veel bedrijven bezig met het verduurzamen van hun pand of proces. Denk hierbij aan zonnepanelen, ledverlichting en warmtepompen.” Peter: “Ook zijn we in gesprek om vastgoed op dit terrein te verduurzamen. Daarin hebben we ook te maken met doelstellingen vanuit de overheid. Maar daarnaast levert het de ondernemer zelf ook veel op: het bespaart geld en is waardeverhogend voor een pand, wat ook weer gunstig kan uitpakken indien er een financiering voor is afgesloten.”

Doorvertalen naar andere bedrijventerreinen

De pilot loopt inmiddels een jaar. Peter hoopt dit als basis te kunnen gebruiken voor de verduurzaming van de andere bedrijventerreinen. “Als dit een succes is kunnen we laten zien dat het werkt, wat het makkelijker maakt om het uit te breiden naar andere terreinen.” William is blij dat de gemeente heeft gekozen voor De Stroet. “Je hebt soms iemand van extern nodig om mensen aan het denken te zetten en in beweging te krijgen. Anders ben je te veel met de dagelijkse werkzaamheden bezig en blijven dit soort dingen gewoon liggen. Deze manier van aanpak heeft voor concrete acties gezorgd en daar ben ik blij mee. Deze pilot moet een voorbeeld worden voor de rest van de gemeente én de Foodvalley.”

William van Heerdt

Eigenaar Elektrotechniek Van Heerdt BV

Peter van Koesveld

Accountmanager Economische Zaken Gemeente Ede

Dit artikel delen