HSR Verpakkingen

Cradle to cradle in de verpakkingsindustrie

“Als je één specifieke kunststof vezel zou kunnen tracken, zou je kunnen zien hoeveel ‘levens’ deze vezel heeft. De vezel gaat over de hele wereld, van sausemmer en grootverpakking voor sap tot aan een verfcontainer of kunststof pallet. Het is ongekend hoe ver onze recycling gaat”. Aan het woord is Huib van Manen, de derde generatie die aan het roer staat van familiebedrijf HSR. HSR staat voor Handel, Service en Recycling, gespecialiseerd in het inzamelen van industriële verpakkingen en deze op een milieuverantwoordelijke manier verwerken en terugbrengen op de markt. Of kort gezegd: afgedankte materialen verwerken tot bruikbare producten en grondstoffen.

Duurzaamheid als sleutel tot de toekomst

Inmiddels wordt de vierde generatie opgeleid om de onderneming klaar te maken voor de toekomst. De toekomst, het is iets waar ze bij HSR voortdurend aan denken. Hoe kunnen we verantwoord omgaan met grondstoffen, onze CO2 uitstoot minimaliseren en producten een zo lang mogelijke levensduur geven?

“Wij willen onze bijdrage leveren aan de circulaire economie, waarin veel slimmer wordt omgegaan met onze grondstoffen, met oog voor People, Planet en Profit.”
Huib van Manen

Gedreven om het onmogelijke mogelijk te maken

Met 100 jaar ervaring is HSR één van de koplopers als het gaat om circulariteit. “Het begint uiteraard met afval voorkomen”, aldus Huib. “De volgende stap is recycling en zoveel mogelijk hergebruik, op een zo hoog mogelijke nieuwe positie in de keten. Onze kracht is dat wij hier ook echt in geloven en geen genoegen nemen met “dat kan niet”. Hoe vaker wij 'nee' horen, hoe harder wij gaan om de 'ja' te krijgen. Een mooi voorbeeld is HSR Recostrap, onze tak waarin wij strapping recyclen. Veel branchegenoten hebben dit al geprobeerd, maar het is niemand gelukt. Wij geloven erin en zijn tot het uiterste gegaan. We hebben een PET recycling expert in huis gehaald en op dit moment draait de recycling op volle kracht. We zijn er trots op. Trots dat het ons met elkaar is gelukt, maar nog trotser op het feit dat we zo ongewenst afval voorkomen en een bijdrage leveren aan een duurzame economie.”

“Hoe vaker wij 'nee' horen, hoe harder wij gaan om de 'ja' te krijgen”
Huib van Manen

Concullega’s in de branche

HSR is een belangrijke schakel in de keten. Als geen ander zien zij de samenhang in de verpakkingsindustrie. “Wij zijn allemaal met elkaar verbonden en in zekere mate van elkaar afhankelijk. We geloven dan ook echt in samenwerking om optimaal circulair te zijn. Zo hebben we een perfecte wisselwerking met Greif Tholu. Denk bijvoorbeeld aan ibc’s (intermediate bulk containers) waar suiker, zonnebloemolie of chemische stoffen in hebben gezeten. Na gebruik is het ‘waste’. We halen dit verpakkingsmateriaal op bij de verbruiker en verwerken het tot granulaat, een soort plastic confetti. Dit wordt vervolgens door Greif Tholu ingezet voor de productie van kunststof pallets. Het is een closed loop, een kringloop zonder open eindjes.” Volgens Huib ligt de basis van deze samenwerking in vertrouwen. “Het werkt alleen als je de ander ook iets gunt. We zijn geen mensen van contracten, maar van afspraken. En de belangrijkste is: we investeren allemaal alleen in ons eigen deel van de kringloop.”

Samenwerken is samen verder komen

Wat betreft HSR reikt samenwerking verder dan de keten waarin ze opereren. Ook buiten het werkveld wordt samenwerking gezocht. Onder andere met het naastgelegen Heko Spanten, HBE en gemeente Ede voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Kievietsmeent II. De plannen zijn ambitieus. In duurzaamheid en circulariteit én bijzonder innovatief. Huib: “We willen een volledig energieneutraal bedrijventerrein worden, bijvoorbeeld op het gebied van verwarming met eigen gesloten verwarmingssysteem op basis van de energie die vrijkomt bij de industriële verbranding.”. HSR maakt zelf al jaren gebruik van een gesloten watersysteem. Al het water wordt opgevangen, gezuiverd en continu hergebruikt, met slecht 5% afvalwater. “Als we dit op Kievitsmeent II op grote schaal kunnen inzetten, samen met onze buurbedrijven, kunnen we grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid.” “De doelstelling van onze landelijke politiek is helder, de uitdaging en uitvoering ervan ligt bij de provincie en gemeente. De gemeente Ede is vanaf dag één enthousiast over het initiatief om als eerste gemeente een industrieterrein te ontwikkelen voor bedrijven die zich bezighouden met circulaire industrie: Kievitsmeent II. Dit project loopt inmiddels vier jaar. Met het oog op de doelstellingen (minimaal 30% gerecycled materiaal in eindproducten voor 2025, minimaal 50% voor 2030 en 100% in 2050) hebben we elkaar hard nodig. De gemeente, de provincie, de landelijke politiek en wij als bedrijfsleven moeten samen focus én tempo behouden om dit te kunnen realiseren.”

“Wij, als industrie, kunnen het niet alleen. We hebben elkaar én de gemeente nodig om te kunnen groeien op het gebied van duurzaamheid en circulariteit”
Huib van Manen

Focus houden = groei

Huib: “De belangrijkste les die ik de afgelopen jaren heb geleerd is dat je altijd koersvast moet blijven ondernemen. Wij hebben altijd een duidelijke focus voor de lange termijn en het grotere geheel gehad en dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Dit is iets wat ik beginnende ondernemers dan ook graag mee wil geven. Houdt vast aan je overtuiging en handel in die geest. Ook aan onze overheid wil ik dit graag meegeven; houdt de lange termijnvisie scherp zodat op korte termijn procedures en regelgeving kunnen worden aangepast om hieraan te voldoen. De kabinetsdoelstelling voor circulariteit voor de komende jaren tot aan 2030 is helder. Wij, als industrie, kunnen het niet alleen. We hebben elkaar én de gemeente nodig om te kunnen groeien op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.”

Huib van Manen

Arnold van Manen

Verkoop bij HSR Verpakkingen/HSR Pallets

Dit artikel delen