Onderzoek: in hoeverre faciliteert gemeente Ede circulair ondernemen?

Circulair ondernemen: een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt door bedrijven én steeds urgenter wordt in de samenleving. Maar in hoeverre dragen gemeentes eraan bij om dit thema concreet handen en voeten te geven? En specifiek: wat is de (gewenste) rol van gemeente Ede op dit thema richting Edese bedrijven? Robert van der Linden, werkzaam bij Berenschot Klimaattalent, deed hier onderzoek naar. De rol en taken van de gemeente Ede op dit thema waren niet duidelijk, omdat veel nationaal en provinciaal wordt opgepakt. Binnen de gemeente zijn het vooral sporadische initiatieven die worden opgezet. De hoofdvraag vanuit de gemeente was dan ook: “Wat kunnen en moeten wij als gemeente doen met circulaire economie en binnen welke domeinen?” Robert werd vanuit Berenschot Klimaattalent gedetacheerd en schreef een intern adviesrapport waar gemeente Ede de komende jaren concreet mee aan de slag kan.

Circulair ondernemen in kaart

De belangrijkste vraag bij circulair ondernemen is: “Wat gebeurt er met mijn product als het aan het einde van de levensduur is?” Het 6R-model, dat landelijk gebruikt wordt, helpt bedrijven hierbij met verschillende strategieën. Robert sprak meerdere bedrijven die dit hebben verweven in hun producten én processen. Met mijn externe analyse heb ik mensen uit tien organisaties gesproken. “In hoeverre krijgen bedrijven steun van de gemeente Ede” en “Waar ligt de behoefte voor steun?” waren de belangrijkste vragen in deze gesprekken. Mij viel op dat veel bedrijven zelf al circulair ondernemen, zonder specifieke steun vanuit de gemeente. Unbrick heeft bijvoorbeeld een circulair productieproces en Bouwbedrijf Kreeft uit Ede heeft het eigen pand zelf circulair ontwikkeld. Er zijn ontzettend veel initiatieven! Sterker nog: er wordt in Ede zelfs een bedrijventerrein gevormd met bedrijven die circulair ondernemen. Dat laat zien hoe het leeft.”

Gemeente Ede als facilitator

Er gebeurt in de gemeente Ede dus al veel op het gebied van circulair ondernemen. “Echter is dit nu nog te individueel; de gemeente kan dat meer sturen.” De aanbevelingen van de bedrijven zelf?

  • Koop als gemeente circulair in, zodat het een afzetmarkt wordt van circulaire producten.
  • Pas als gemeente de regelgeving aan, wat circulair ondernemen eenvoudiger en laagdrempeliger maakt.
  • Zorg voor gunstige subsidies.
  • Zet bedrijven die circulair ondernemen in de spotlights.

En tot slot: Geef als gemeente zelf ook het goede voorbeeld. Robert vult aan: “Wat mij opvalt is dat gemeente Ede in het thema ‘food’ al enorm ver is met het stimuleren van een circulaire economie -door bijvoorbeeld het stimuleren van kringlooplandbouw-, terwijl op andere vlakken zoals circulaire bouw of industrie nog veel winst valt te behalen. Probeer van gemeente Ede ook een circulaire gemeente te maken, dat trekt ook nieuwe bedrijven aan. En wees als gemeente proactief. Zorg dat je een matchmaker bent, een facilitator.”

Urgentie voor de toekomst

Robert is tevreden met het onderzoeksrapport en heeft vertrouwen in het vervolg. “Ik denk dat er een heel mooi rapport ligt. Het is echt een landschap van de gemeente Ede met antwoord op verschillende vragen: wat doen ze goed en minder goed? Waar liggen kansen en bedreigingen? Door dit onderzoek weten ze waar ze staan. Nu is het echter ook zaak om een route uit te stippelen, zeker nu er urgentie is om dit thema aan te pakken.”

Robert van der Linden

Dit artikel delen